Användarvillkor


ANVÄNDARVILLKOR

-----

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Melaoptic Sweden. Hela webbplatsen, termerna "vi", "oss" och "vår" avser Melaoptic Sweden.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår "Service" och accepterar att vara bunden av följande villkor ( "användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor som refereras här och / eller är tillgänglig via länk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och / eller förmedlare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal, kan du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptans uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den aktuella butiken ska också vara föremål för användarvillkoren. Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller förändringar i vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter uppdateringar av eventuella ändringar accepterar dessa ändringar. Vår butik drivs av Shopify Inc. De ger oss med online e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 -  VILLKOR

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins sort eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och du har gett oss ditt medgivande till möjliggöra något av minderåriga anhöriga att använda den här webbplatsen.Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt syfte eller får du, vid användning av tjänsten, bryter mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftning). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.Ett brott eller brott mot någon av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning som helst.Du förstår att ditt innehåll (kreditkortsuppgifter ej), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller anordningar. Kreditkortsinformation alltid krypteras under överföring via nätverk.Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan skriftligt tillstånd från oss .Rubrikerna som används i detta avtal ingår för endast bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - riktighet, fullständighet och snabbhet

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats är inte korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakt, mer kompletta eller mer tid informationskällor. Tillit till material på denna webbplats är på egen risk.Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - Ändringar i service och priser

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.Vi ska inte vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - produkter eller tjänster (i förekommande fall)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via hemsidan. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för returnera eller byta endast i enlighet med vår returpolicy.Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din dator bildskärm i valfri färg kommer att vara korrekt.Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt på en bedömning från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de kvantiteter av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller prissättning kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt som helst. Något erbjudande för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.Vi garanterar inte att kvaliteten på alla produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - NOGGRANNHET fakturering och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att neka vilken ordning du plats med oss. Vi kan i eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta order av eller under samma kund, samma kreditkort och / eller order som använder samma fakturering och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller annullera en beställning, kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-post och / eller faktureringsadress / telefonnummer som vid den tidpunkt då beslutet fattades. 

Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som i vår egen bedömning, verkar vara skrivna av återförsäljare, återförsäljare och distributörer.Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköp och kontoinformation för alla inköp som görs på vårt lager. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontaktar dig om det behövs.För mer information kan du läsa vår returpolicy.

AVSNITT 7 - valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll eller ingång.Du godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "som är" och "som tillgänglig" utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget ansvar som uppstår från eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.All användning av dig om valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av relevant tredjepartsleverantör (s).

Vi kan också i framtiden, erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster skall också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - TREDJE PART LÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänsten kan innehålla material från tredje part.Tredjeparts länkar på denna webbplats kan hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för eventuella tredjepartsmaterial eller hemsidor, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. 

Läs igenom noggrant tredjeparts politik och praxis och se till att du förstår dem innan du delta i någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - användarkommentarer & återkoppling 

Om det vid vår begäran, skickar du vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss du skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer, eller annat material, även på nätet, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer") godkänner du att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium eventuella kommentarer som du fram till oss. Vi är och ska inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer, eller (3) för att svara på några kommentarer.Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämma efter eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotande, kränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon rätt till någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller andra skadliga program som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon närstående webbplats. 

Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part som till ursprunget några synpunkter. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer som du gör och de är korrekta. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

Din inlämning av personlig information genom butiken styrs av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 - fel, felaktigheter och försummelser

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller brister som kan ha anknytning till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och för att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har lämnat in din beställning) .Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller förtydliga uppgifter i tjänsten eller på någon närstående webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller uppdatera datum tillämpas i Tjänsten eller på någon närstående webbplats, bör vidtas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon webbplats där har ändrats eller uppdateras.

AVSNITT 12 - Förbjudna användningsområden

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, du får inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i något olagligt syfte; (B) att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (C) att bryta alla internationella, federala, regionala eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (D) att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter andra; (E) för att trakassera, missbruk, förolämpning, skada, förtala, förtal, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationellt ursprung, eller handikapp; (F) att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter; (G) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon närstående webbplats, andra webbplatser, eller Internet; (H) att samla in eller spåra personlig information om andra; (I) till spam, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa, eller skrapa; (J) för varje obscent eller omoralisk ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad hemsida för brott någon av de förbjudna användningsområden.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitlig.Du samtycker till att från tid till annan kan vi ta bort tjänsten för obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan förvarning.Du samtycker uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, är tjänsten på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster levereras till dig via tjänsten är (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.I inget fall skall Melaoptic Sverige, våra chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk, eller direkta, indirekta, tillfälliga, straff, speciell, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, återanskaffningskostnader, eller liknande skador, vare sig baserad på kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon av tjänsten eller några produkter anskaffas använda tjänsten, eller för andra anspråk på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i innehållet, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) postas, överföras eller på annat sätt görs tillgänglig via tjänsten, även om informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter i sådana stater eller jurisdiktioner uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador, skall vårt ansvar begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Melaoptic Sverige och våra föräldrar, dotterbolag, filialer, partner, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller handlingar som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheterna för en tredje part.

AVSNITT 15 - OGILTIGHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bestäms vara olagligt, ogiltigt eller inte kan verkställas, skall sådan bestämmelse ändå vara verkställbart i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, och ogenomförbar delen skall anses vara avskild från dessa användarvillkor tjänsten, skall sådan beslutsamhet inte påverka giltigheten och genomförbarheten av andra eventuella kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar för parterna som uppstått före tidpunkten för uppsägningen skall överleva uppsägning av detta avtal för alla ändamål.Dessa användarvillkor är effektiva förrän avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar att använda vår webbplats.Om i vår egen bedömning du misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats att uppfylla något av villkoren eller bestämmelse i dessa användarvillkor, vi kan också säga upp avtalet när som helst utan förvarning och du kommer att vara ansvarig för alla belopp upp till och med dagen för uppsägning; och / eller i enlighet med kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Misslyckandet av oss att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.Dessa användarvillkor och eventuella politik eller verksamhetsregler postat av oss på denna webbplats eller i förhållande till Tjänsten utgör hela avtalet och förståelse mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag , vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot utarbetandet part.AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAGDessa användarvillkor och eventuella separata avtal som innebär att vi ger dig tjänster skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige.

AVSNITT 19 - Ändring av VILLKOR

Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida.Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och förändringar till vår hemsida. Det är ditt ansvar att kolla vår hemsida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller tjänsten efter utstationering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 20 - Kontaktuppgifter

Frågor om användarvillkoren bör sändas till oss på support@melaoptic.com
--------------------------------------