Melatonin


Melatonin

Melatonin (N-acetyl-5-metoxitryptamin) är ett hormon och signalsubstans som finns i alla levande varelser: människor, djur och växter. Melatonin är kroppens naturliga sömnhormon och stimulerar sömn och sömnkvalitet. Melatonin är också en kraftfull antioxidant som stärker immunförsvaret och hjälper till att skydda kroppens celler och vävnader samt motverkar alltför snabbt åldrande. Produktionen av melatonin främjas i mörker, därför kallas detta hormon även för mörkerhormon.

I dagens moderna samhälle utsätts alla för artificiell belysning från smartphones, surfplattor, TV och datorer. Denna belysning är tydligt hämmande för melatoninproduktionen.


Var och hur produceras melatonin?

Hos människor produceras melatonin i tallkottkörteln. Mängden melatonin bestäms av omgivningsljuset. Ju mörkare ett rum är, desto mer melatonin produceras. Hos däggdjurproduceras det av tallkottkörteln(epifysen) från tryopfanvia bland annat serotonin. Mängden melatonin varierar under dygnet och påverkas av ljuset - produktionsnivån ökar vid mörker och är som högst på natten.


När produceras melatonin?

Produktionen av melatonin främjas i mörker, därför kallas detta hormon även för mörkerhormon. En naturlig produktion av melatonin sker därför på kvällen, där ögonen är omgivna av naturligt mörker – där ögonen inte utsätts för antingen naturlig eller artificiell belysning.

Användningen av artificiellt ljus på kvällen och på natten minskar bildningen av melatoninproduktionen och ger oordning i många av kroppens funktioner och anses av forskare för att vara orsaken till den ökade förekomsten av sömnproblem, men även bröstcancer och andra cancerformer i de industrialiserade länderna.


Vad påverkar produktionen av melatonin?

I vår moderna värld är vi allt som oftast exponerade för artificiell belysning från datorer, smartphones, surfplattor och tv. Men även ljuskällor från inomhusbelysning är artificiellt. Väldigt ofta sker denna exponering av artificiell belysning under kvällen och skapar därmed obalans i vår naturliga dygnsrytm genom att hämma den naturliga produktionen av melatonin.

Rent tekniskt är det de blåa ljust hos ljusspektrumet (446-447 nanometer) som hämmar produktionen av melatonin. Health Eyewear blockerar blått ljust upp till 530 nanometer vilket generar att kroppen producerar melatonin och säkerställer en god sömn och stärkt immunförsvar.

Med glasögonen kan du enkelt titta på TV, arbeta med datorn, använda din smartphone samtidigt som du inte stör din produktionen av melatonin.


Melatonin och sömn

Barn och ungdomar behöver många timmars sömn per dag (10-15 timmar), medan vuxna och äldre människor kan klara sig med betydligt färre timmars sömn per dag (5-10 timmar). Sömnbehov varierar från person till person och beror till stor del på individens melatoninproduktion. Produktionen av melatonin är som störst hos 5-10-åringar, sedan minskar förmågan att producera melatonin med åldern.


Hur länge producerar kroppen melatonin?

Över en dag kan kroppen behålla en maximal produktion av melatonin 12 timmar i sträck.

Vanligtvis varar en maximal produktion av melatonin hos vuxna 9-10 timmar i sträck per dag.