Långsiktig ögonhälsa


Långsiktig ögonhälsa

Att skapa en hälsosam livsstil i samband all digitalisering blir att vanligare och vi blir mer och mer medvetna om hälsoeffekten mobil- och datoranvändandet har på våra ögon. Vi ska vara glada över den tekniska utvecklingen som går i ett rasande tempo samtidigt som vi bör undvika hälsofällorna med densamma. 

Många ögonläkare menar på att du bör minska mobil- och datoranvändandet ifall du känner av en försämrad syn eller ryckningar i ögonen på grund den negativa effekten den har på dina ögon. Forskning visar att de ögonproblem som tidigare förekom hos 60- och 70 åringar nu återfinns hos 20- och 30 åringar som av naturliga skäl använder den nya tekniken. Merparten av oss spenderar mer än 5-timmar per dag framför antingen, datorn, smartphonen, surfplattan eller TVn som ger ifrån sig det blåa ljuset som skapar irritation i ögonen.

Genom att använda Health Eyewear skyddar du dina ögon mot det blåa ljuset och du kommer inte känna ryckningar i ögonen eller uppkomst av grumlig syn på grund av att du använder datorn, mobilen, surfplattan eller ser på TV.